diccionario es-cn sitio
Club China
¡Más de
50 000
miembros!
« Temas »
hablar chino
Tema
紧急 jǐn jí
<< Tema anterior
你放心! nǐ fàng xīn !
Tema siguiente >>
怎么了? zěn me le ?

 • Hay un accidente de cochoe.
  发生车祸了。(fā shēng chē huò le.)
 • Me han robado.
  我被抢了。(wǒ bèi qiǎng le.)
 • ¡Al asesino!
  杀人了!(shā rén le!)
 • ¡Al ladrón!
  抓小偷!(zhuā xiǎo tōu !)
 • ¡Alerta!
  别动!(bié dòng !)
 • ¡Alerta!
  当心!(dāng xīn !)
 • ¡Atención!
  注意!(Zhù yì !)
 • ¡Ayúdame!
  来帮忙啊!(lái bāng máng ā !)
 • ¡Cuidado!
  小心!(xiǎo xīn !)
 • ¡Fuego!
  失火了!(shī huǒ le!)
 • ¡Llamen a los bomberos!
  叫消防车!(jiào xiāo fáng chē !)
 • ¡Llamen a una ambulancia!
  请叫救护车!(qǐng jiào jiù hù chē !)
 • ¡Mucho ojo!
  当心!(dāng xīn !)
 • ¡No, no!
  不要!(bú yào !)
 • ¡Peligro!
  危险!(wēi xiǎn !)
 • ¡policía!
  警察快来!(jǐng chá kuài lái !)
 • ¡Por favor, haz algo!
  想点办法啊!(xiǎng diǎn bàn fǎ a!)
 • ¡Socorro!
  救命啊!(jiù mìng ā !)
 • ¡Suéltame!
  放开我!(fàng kāi wǒ !)
 • ¿Dónde hay un teléfone?
  哪儿有电话?(nǎ r yǒu diàn huà ?)
 • ¿Le importaría hacer de testigo?
  您介意当目击证人吗?(nín jiè yì dāng mù jī zhèng rén mā ?)
 
Mapa del sitio

Page served in 0.024s